Portfolio projektów

Nazwa Inwestor Data zakończenia
Modernizacja linii 110 kV "Zielona Góra Ring" relacji: Leśniów-Łużycka, Łużycka-Braniborska, Leśniów-Przylep, Przylep-Krośnieńska razem z przebudową kolizji linii napowietrznych 15 kV i 0.4 kV Enea Operator Sp. z o.o. 2021
Projekt linii elektroenergetycznej 2x400kV Chełm-Lublin Systemowa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2021
Remont jednotorowej linii napowietrznej 100kV line 110 kV relacji GPZ R-183 Oleśnica-R2 Czechnica Tauron Dystrybucja o/ Wrocław 2019
Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2019
Projekt stacji Gdańsk-Przyjaźń z wprowadzeniem linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk Błonia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2019
Przebudowa linii 100kV Podolszyce - Góry Energa Operator sp. z o.o. o/Płock 2018
Modernizacja linii 110 kV Skawina and Bonarka w zakresie dostosowania do pracy ze zwiększoną dopuszczalnością temperaturową przewodów roboczych (+ 80 ° C) Tauron Dystrybucja o/ Kraków 2018
Projekt wraz z pozyskaniem decyzji lokalizacyjnej dla linii 110 kV Namysłów - Oleśnica GPZ Tauron Dystrybucja o/ Opole 2018
Domknięcie Łódź Ringu 110 kV - projekt linii kablowej 110 kV ŁÓDŹ LUBLINEK-KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI-ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI. Projekt stacji of 110/15 kV SREBRNA. PGE Dystrybucja o/ Łódź 2018
Projekt linii elektroenergetycznej kV Brzesko-Wygoda Tauron Dystrybucja o/ Kraków 2017
Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2017
Projekt linii 400 kV pomiędzy aglomeracją Warszawską i Siedlcami ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. 2018
Przebudowa stacji WN/SN Wieluń PGE Dystrybucja S.A. 2018
Wymiana istniejących autotransformatorow w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kopanina na jednostki 275 MVA PSE S.A. 2018
Rozbudowa stacji 400/110 kV Siedlce-Ujrzanów SAG Elbud Gdańsk S.A. 2017
OPracowanie dokumentacji technicznej i terenowo-prawnej dla modernizacji linii 110 kV Cieśle-Bukowo Selpol S.A. 2017
Projekt modernizacji stacji 220/110 kV Pabianice Energoprojekt Poznań Sp. z o.o. 2017
Projekt wymiany uszkodzonych szklanych izolatorów i osprzętu izolatorowego dla linii 220 kV Abramowice-Mokre i Mokre-Chełm Selpol S.A. 2017
Koreferaty do dokumentacji projektowej dla budowy linii 220 kV Glinki-Recław i 400 kV Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna 2017
Projekt rozbudowy stacji 400/110 kV Siedlce-Ujrzanów SAG Elbud Gdańsk S.A. 2017
Rozbudowa obwodów wtórnych na stacjach 400/110 kV Gdańsk Błonie 220/110 kV Toruń ELANA, 400/110 kV Płock połączona z modernizacją stacji 400/110 Grudziądz Węgrowo SAG ELBUD Gdańsk 2017
Modernizacja linii napowietrznych 110 kV lines powiązanych z podłączeniem farm wiatrowych Bąków i Szybowice Selpol S.A. 2016
Modernizacja linii napowietrznej 110 kV Pniewy-Sieraków z usunięciem kolizji z liniami 15 kV Selpol S.A. 2016
Wykonanie dokumentacji projektowej prawnej dla zadania "Budowa stacji elektroenrgetycznej 110/15 kV Chomranice" Pile Elbud S.A. 2016
Dokumentacja formalno-prawna dla budowy stacji rozdzielczej Garaszewo wraz z liniami wysokiego napięcia Energa Oparator S.A. 2016
Modernizacja stacji 110 kV RPZ Śródmieście w technologii GIS Elektrobudowa S.A. 2016
Wykonanie usług projektowych: Tczew gmina wiejska, Zadanie: 1 Modernizacja linii napowietrznych WN-110 KV nr 1426 Polmo-Subkowy oraz 1427 Subkowy-Lignowy, na odcinku od GPZ Subkowy do miejsca wcięcia z projektowaną linią 110 kV Z GPZ Pelpin zgodnie z wytycznymi OBMWN/33/15001. ENERGA-OPERATOR S.A. 2016
Studium wykonalności budowy GPZ 110/15 kV Matylda wraz z liniami zasilającymi 110 kV Tauron Dystrybucja S.A. 2016
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla EC Toruń - obwody wtórne Alstom 2016
Projekt budowlany wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę i projekt wykonawczy "Budowa stacji 400/110 kV SIEDLCE-UJRZANÓW" Selpol S.A. 2015
Projekt budowlany i projekt wykonawczy "Budowa linii 400kV MIŁOSNA-SIEDLCE" Selpol S.A. 2015
Budowa farmy wiatrowej Lotnisko CJR Polska Sp. z o.o. 2015
Przebudowa stacji 110/15/6 kV RPZ Śródmieście-Łódź PGE Dystrybucja Sp. z o.o. 2015
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy linii 220 kV Olsztyn - Olsztyn 1 - Włocławek Azoty i linii 110 kV Michelin-Jaroty, kolizji z planowaną drogą łączącą ulicę Pstrowskiego z planowaną obwodnicą Olsztyna. Biuro Projektów Inżynierii Ladowej Sp. z o.o. i Now-Eko Sp.z o.o. 2015
Projekt budowlany z pozyskaniem pozwolenia na budowę i projekt wykonawczy "Budowa stacji elektroenergetyczej 400/110 kV SIEDLCE-UJRZANÓW" SELPOL S.A. 2015
Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i projekt wykonawczy "Budowa linii 400kV MIŁOSNA-SIEDLCE" SELPOL S.A. 2015
Modernizacja linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV Pniewy-Sieraków i usunięcie kolizji z liniami 15 kV SELPOL S.A. 2015
Przebudowa napowietrznej linii 110 kV Pakość-Żnin RWE STOEN 2015
Przyłączenie elektrowni wiatrowej Rąbino o mocy docelowej 37,5 MW do sieci elektroenergetyczej PALTRAK Sp. z o.o. 2014
Budowa farmy wiatrowej Lotnisko CJR Polska Sp. z o.o. 2015
Przebudowa rozdzielni 110 kV na stacji 110/15/6 kV RPZ Śródmieście-Łódź PGE Dystrybucja SA 2015
Wykonanie zmian w projekcie "Budowa farmy wiatrowej Skoczykłody" PBDI S.A. 2015
Wykonanie wariantowej koncepcji projektowej i studium wykonalności dla wybudowania stacji 110/15 kV „Karpin” i zasilającej ją dwutorowej linii 110 kV wciętej w linię 110 kV Radzymin-Wyszków PGE Dystrybucja S.A. 2014
Projekt stacji 110/15 kV DS Agile opartej na technologii cyfrowej ALSTOM Power Sp.z o.o 2013
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Kalisz Północ - Kalisz Dobrzec PHU R.Nowicki 2013
Studium wykonalności budowy stacji Gubin, Plewiska Bis, Zielona Góra stations i rozbudowy stacji Plewiska jako część studium wykonalności budowy trzeciego połąćzenia 400 kV między systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec EMCA S.A. 2013
Projekt budowlany i wykonawczy "Przebudowa dwutorowej linii 110 kV Pawłowice-Brennik" SELPOL S.A. 2013
Projekt budowlany i wykonawczy "Podłączenie farmy wiatrowej SKOCZYKŁODY do sieci elektroenergetycznej" ECO-POWER 2013
Projekt farmy fotowoltaicznej 2MW w Konstantynowie Łódzkim Varitex Ulacha i Wspólnicy Sp. j 2012
Przebudowa linii 110 kV ochaczew-Grodzisk w zakresie wymiany przewodu odgromowego na OPGW SELPOL S.A. 2012
Studium wykonalności nowej lokalizacji RPZ POLESIE PGE Dystrybucja S.A. 2012
Projekt budowlany "Podłączenie farmy wiatrowej CIESZĘTA do sieci elektroenergetycznej" ECO-WIND 2011
Studium wykonalności dla zwiększenia obecnej przepustowości trzech linii o całkowitej długości 63 km i dostosowania do pracy w temperaturze 80 stopni Energa Operator 2011
Studium lokalizacyjne linii 400 kV EŁK-nowa stacja elektroenergetyczna Rutki PSE Operator S.A. 2010
Wymiana izolatorów na linii 110 kV Świebodzice-Ząbkowice PSE Zachód 2010
Podłączenie do sieci elektroenergetcznej farmy wiatrowej ŚTEK ELWIATR 2009
Projekt budowlany i wykonawczy: rozbudowa rozdzielni 6 kV w stacji 110/6 kV w Elektrociepłowni Saturn TRANS-ENERGO S.A. 2008
Budowa stacji 400/110 kV WROCŁAW - projekt wykonawczy Konsorcjum ZWSE Rzeszów i SELPOL 2008
Budowa linii napowietrznej 110 kV: SKLĘCZKI-KUTNO PKP-Energetyka Zakład Łódzki 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: podłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej DOBRZYŃ (44MW) Paltrak Sp. z o.o. 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowa linii 220kV JANÓW-PIOTRKÓW Łódź SELPOL S.A. 2007
Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa linii średniego i niskiego napięcia - kolizji z linią 400kV BEŁCHATÓW- TRĘBACZEW SELPOL S.A. 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowa linii 110 i 220 kV = kolizja z autostradą A1 LISEWO-LUBICZ TRANS-PROJEKT 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowa linii 110 kV ze stacji BOGUSZÓW do granicy polsko-czeskiej ENERGIA PRO-Wałbrzych 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV BIELSK PODLASKI Zakład Energetyczny Białystok S.A. 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: rozbudowa stacji 110/15 kV WYSOKIE MAZOWIECKIE Zakład Energetyczny Białystok S.A. 2007
Wymiana izolacji na linii 220 kV ROGOWIEC - KOPALNIA SELPOL S.A. 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: trasa OPGW na linii 220 kV ROGOWIEC - PIOTRKÓW SELPOL S.A. 2007
Projekt wykonawczy. Słupy kratowe dla linii 220 kV. Adaptacja słupów M52 do wymagań normy PN-E-05100-1: 1998 Polskie Sieci ElektroEnergetyczne Wschód 2007
Projekt wykonawczy. Przeprojektowanie systemu ochrony w stacjach CZARNA, CHOJNÓW i KONRAD ENERGIA PRO – Legnica 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowa linii 110kV, 220 kV, 400 kV. Kolizja z obwodnicą M. Bielchatów Trans- projekt Warszawa 2006
Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa linii 110 kV: condition. 41 - SE NAREW SELPOL S.A. dla ZE Białystok 2006
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV na terenie fabryki DELL w Łodzi AKSA 2006
Studium wykonalności budowy linii napowietrznej 110 kV do SE POŁUDNIE w Radomsku. Zakład Energetyczny Łódź - Teren 2006
Kanał światłowodowy na linii 110 kV ŚWIECIE-CHEŁMNO SELPOL SA dla SOLIDEX ERIKSON 2006
Modernizacja linii napowietrznej 110 kV PSSE OSTASZEWO. Pomorska Specjalna Strefa Ekonom. 2006
Linia kablowa MV-30 kV. Farma wiatrowa DOBRZYŃ. PALTRAK 2006
Dwutorowa linia napowietrzna 110 kV z przewodem OPGW do SE WOLBÓRZ. A.B.B. do Zakład Energetyczny Łódź-Teren 2006
OPGW i ADSS na linii napowietrznej 110 kV SE CIEPLICE - SE KOWARY - SE KAMIENNA GÓRA EnergiaPro - Oddział Jelenia Góra 2005-2006
OPGW na napowietrznej linii 110 kV SE CZARNA - SE CHOJNÓW. EnergiaPro - Oddział Legnica 2006
Projekt budowlany, wykonawczy i pozwolenie na budowę: modernizacja rozdzielnicy 110 kV na stacji 110/15/6 kV FASTY Zakład Energetyczny Białystok S.A 2005
Projekt budowlany i wykonawczy: linia napowietrzna 2x400 + 2x200 kV PLEWISKA-KROMOLICE Polskie Sieci ElektroEnergetyczne S.A. 2005
Kanał OPGW na linii napowietrznej 110 kV SE SZYDŁOWIEC - SE ROŻKI - SE ZWOLEŃ. Zakład Energetyczny Skarżysko - Kamienna 2005
Projekt budowlany, wykonawczy i pozwolenie na budowę: modernizacja linii napowietrznej 110 kV PODDĘBICE - ADAMÓW Zakład Energetyczny Łódź - Teren 2005
Projekt budowlany, wykonawczy i pozwolenie na budowę: modernizacja linii napowietrznej 110 kV WIELUŃ - WIERUSZÓW Zakład Energetyczny Łódź - Teren 2005