Misja firmyMisja firmy

Misją Spółki jest dostarczanie na potrzeby rynku specjalistycznej wiedzy w dziedzinie elektroenergetyki, zarówno w formie opracowań eksperckich, jak i szczegółowych projektów elementów oraz całych systemów elektroenergetycznych, począwszy od wytwarzania energii elektrycznej, poprzez jej przesył i dystrybucję, na ostatecznym jej wykorzystaniu przez odbiorców kończąc. Celem działalności firmy jest zapewnienie wsparcia dla rozwoju nowoczesnych technologii elektroenergetycznych, takich jak rozproszona generacja z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych czy wysokotemperaturowe linie elektroenergetyczne, których stosowanie pozwoli na ekologiczne oraz ekonomiczne planowanie systemów elektroenergetycznych w Polsce i w Europie.

misja firmyWizja firmy

Wizją Spółki jest nowoczesny system elektroenergetyczny w Polsce oraz w Europie, oparty na technologiach nowej generacji, wykorzystujących doświadczenia i dorobek platform technologicznych inteligentnych sieci energetycznych przyszłości (Smart Grid), zaprojektowany przez wysokiej klasy specjalistów i inżynierów w ramach projektów zrealizowanych przez Spółkę.