budowa linii energetycznejbudowa-ropoczetaprzebudowa linii elektroenergetycznej 110 kVPrzetarg na zaprojektowanie stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Polesie ogłoszonyBudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce UjrzanówZakończono budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Wrocław

Aktualności

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów rozpoczęta2014-04-07

słupW dniu 14.03.2014 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę pierwszego odcinka linii 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów na terenie gminy Stanisławów. W dniu 26.03.2014 r. pozyskano rygor natychmiastowj wykonalności dla tej decyzji i bezzwłocznie w dniu 7.04.2014 r. rozpoczęto pierwsze prace na terenie budowy – tyczenie geodezyjne stanowisk słupów. Prace wykonuje konsorcjum firm Budownictwo Energetyczne SELPOL S.A., PILE Elbud Kraków Sp. z o.o., ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. oraz ELFEKO S.A. Budowa nowej linii 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów o długości ok. 70 kilometrów wraz z budową stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ujrzanów realizowana jest na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Projektowana linia 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów będzie jednym z elementów mostu energetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Całość prac projektowych i szereg niezbędnych procedur formalno-prawnych, w tym pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia, uchwalenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w gminach Siedlce oraz Zbuczyn oraz pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę realizowana jest przez ISPOL-PROJEKT Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia prac budowlanych i przekazania linii do użytkowania to marzec 2015 roku.

Zmiana numerów telefonów firmy Ispol-Projekt2014-04-01

zmiana numerów telefonówOd 1 kwietnia 2014 r. zmianie ulegają numery telefonów stacjonarnych ISPOL-PROJEKT Sp. z o.o. Nowe dane teleadresowe dostępne są w zakładce Kontakt.

Pierwszy wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów2013-12-20

budowa stacji elektroenergetycznejW grudniu 2013 r. został złożony pierwszy wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę linii 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów. Linia jest częścią Projektu połączenia transgranicznego Polska-Litwa realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i składa się z dwóch odcinków: istniejącego fragmentu linii dwutorowej 400 kV Miłosna–Narew od stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Miłosna do planowanej stacji elektroenergetycznej 400 kV Stanisławów oraz nowego odcinka linii jednotorowej na trasie od Stanisławowa do miejscowości Ujrzanów koło Siedlec. 

Projektowany fragment linii Miłosna - Siedlce będzie przebiegał przez 9 gmin: Stanisławów, Jakubów, Kałuszyn, Grębków, Kotuń, Skórzec, Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn Poduchowny. Długość tego odcinka linii wyniesie około 70 kilometrów. Ze względu na skalę przedsięwzięcia budowa linii została zaplanowana na szereg etapów, dla których pozyskiwane będą sukcesywnie pozwolenia na budowę.

Za całość prac projektowych, w tym projekt nowej serii słupów jednotorowych 400 kV oraz prac formalno-prawnych, takich jak przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uchwalenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w trzech gminach oraz przeprowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości i uzyskanie służebności przesyłu dla fragmentu linii, odpowiadał ISPOL-PROJEKT Sp. z o.o.

Przetarg na zaprojektowanie stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Polesie ogłoszony2013-11-15

Stacja PolesiePGE Dystrybucja S.A. ogłosiła przetarg na zaprojektowanie nowej stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Polesie w Łodzi. Nowa stacja zastąpi istniejący węzeł w planowanej do likwidacji elektrociepłowni EC-2. W związku z lokalizacją w ścisłym centrum miasta i ograniczeniami technicznymi i formalno-prawnymi z tym związanymi nowy obiekt będzie wykonany jako całkowicie wnętrzowy, tzn. wszystkie elementy stacji takie jak rozdzielnia 110 kV w technologii GIS, transformatory mocy, rozdzielnice SN, zespoły uziemiające itp. umieszczone będą w pomieszczeniach w budynku stacji.

Autorem studium wykonalności oraz koncepcji realizacji stacji wraz z powiązaniami kablowymi 110 kV i SN jest ISPOL-PROJEKT Sp. z o.o.

Przetarg na wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110/30 kV Skoczykłody ogłoszony2013-11-15

wiatrakPGE Dystrybucja S.A. ogłosiła przetarg na budowę stacji elektroenergetycznej 110/30 kV Skoczykłody zlokalizowanej na terenie gminy Głuchów w powiecie skierniewickim. Realizacja tej inwestycji związana jest z przyłączeniem do sieci 110 kV Elektrowni Wiatrowej Skoczykłody o łącznej mocy 36 MW. Stacja w układzie H4 będzie stacją dzieloną, tzn. część rozdzielni 110 kV – pola liniowe i pole łącznika szyn należeć będą do PGE Dystrybucja S.A., natomiast pola transformatorowe, transformatory mocy oraz rozdzielnia 30 kV będą własnością farmy wiatrowej.

Projekt stacji, jak również projekt farmy wiatrowej (wież wiatrowych wraz z fundamentami, sieci kablowej 30 kV, stacji 110/30 kV) został wykonany przez ISPOL-PROJEKT Sp. z o.o.

Zakończono przebudowę linii elektroenergetycznej 110 kV Pawłowice-Brennik2013-07-31

słupyWykonawca - Budownictwo Energetyczne SELPOL S.A. - zakończył prace i przekazał do eksploatacji przebudowany odcinek napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Pawłowice-Brennik. Przebudowa polegała na rozbiórce istniejącej linii jednotorowej i budowie w jej śladzie nowej linii dwutorowej 110 kV.

Całość prac projektowych i formalno-prawnych, w tym pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę zrealizowana została przez ISPOL-PROJEKT Sp. z o.o. Biuro odpowiedzialne było również za ustanowienie służebności przesyłu dla całej trasy linii, w tym przeprowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości oraz niezbędnych postępowań administracyjnych.

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce Ujrzanów rozpoczęta2013-06-01

budowa stacji elektroenergetycznejNatychmiast po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazaniu terenu placu budowy rozpoczęto prace budowlane na stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce Ujrzanów. Prace wykonuje konsorcjum firm Budownictwo Energetyczne SELPOL S.A., PILE Elbud Kraków Sp. z o.o., ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. oraz ELFEKO S.A.

Budowa stacji wraz z budową nowej linii 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów o długości ok. 70 kilometrów realizowana jest na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Projektowana stacja 400/110 kV Ujrzanów będzie jedynym obiektem w regionie siedleckim, który umożliwi transformację napięcia z 400 kV na 110 kV. Stacja będzie przystosowana do wprowadzenia w przyszłości nowych linii napowietrznych koniecznych do rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie. Stacja składać się będzie z rozdzielni 400 kV w układzie dwuwyłącznikowym, stanowiska autotransformatora 450 MVA, dwusystemowej rozdzielni 110 kV, budynku technologicznego oraz układów pomocniczych.

Całość prac projektowych i formalno-prawnych, w tym pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę zrealizowana została przez ISPOL-PROJEKT Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia prac budowlanych i przekazania stacji do użytkowania to marzec 2015 roku.

Zakończono budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Wrocław2012-08-31

stacja elektroenergetycznaW dniu 31.08.2012 r. ostatecznie zakończono procedurę odbiorczą Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV WROCŁAW. Stacja zlokalizowana na południe od Wrocławia w miejscowości Małuszów stanowi istotny element zasilania tej dużej aglomeracji w energię elektryczną i jednocześnie umożliwi rozwój okolicznej specjalnej strefy ekonomicznej. Łącznie z pozostałymi inwestycjami Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w tym rejonie, tj. nowymi liniami 400 kV Pasikurowice-Wrocław i Świebodzice-Wrocław oraz rozbudowaną stacją 400/220/110 kV Świebodzice zwiększy również poziom niezawodności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

tacja 400/110 kV Wrocław jest stacją dzieloną, tzn. rozdzielnia 400 kV w układzie czworoboku, dwa stanowiska autotransformatorów 330 MVA wraz z polami 110 kV, dwa stanowiska transformatorów potrzeb własnych, budynek technologiczny oraz urządzenia pomocnicze (pompownia i zbiorniki wody p.poż., instalacja ochrony odgromowej itp.) należą do Operatora Sieci Przesyłowej – PSE S.A., natomiast część stacji z rozdzielnią 110 kV należy do Operatora Sieci Dystrybucyjnej – TAURON Dystrybucja S.A. Stację w zakresie należącym do PSE S.A. wybudowało konsorcjum firm ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., Budownictwo Energetyczne SELPOL S.A., PILE Elbud Kraków Sp. z o.o. oraz ELFEKO S.A.

Projekt wykonawczy, nadzór autorski oraz dokumentację powykonawczą wraz z instrukcją eksploatacji stacji opracował ISPOL-PROJEKT Sp. z o.o.